ไฮไลท์ 5 บุญใหญ่ วันสมาธิโลก

ไฮไลท์ 5 บุญใหญ่ วันสมาธิโลกไฮไลท์ 5 บุญใหญ่ วันสมาธิโลก
ไฮไลท์ 5 บุญใหญ่เนื่องในวันสมาธิโลก พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยค, พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา, พิธีถวายไทยธรรม 286 วัด ครั้งที่ 74, พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 43, พิธีถวายไทยธรรมเป็นมหาสังฆทาน กว่า 3,000 วัดทั่วประเทศ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทบทวนบุญ