พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 19

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 19พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 19
เมื่อพระอชิตะได้รับพุทธพยากรณ์ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระบรมศาสดาแล้ว ความปลื้มปีติโสมนัสอย่างหาที่สุดมิได้ ก็พลันบังเกิดขึ้น LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พระศรีอริยเมตไตรย์