สัมภาษณ์พระเถรานุเถระ วันสมาธิโลก

สัมภาษณ์พระเถรานุเถระ วันสมาธิโลกสัมภาษณ์พระเถรานุเถระ วันสมาธิโลก
บทสัมภาษณ์พระเถรานุเถระในพิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยค วันอาทิตย์ที่ 7 สิหาคม พ.ศ.2554 ณ วัดพระธรรมกาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทบทวนบุญ