รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (VQA)

รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (VQA)รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (VQA)
รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก หรือ รางวัล VQA คือ อะไร มีที่มาที่ไป มีความเป็นมาอย่างไร พบคำตอบได้จากวิทยากรรับเชิญ รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์, ผศ.ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว, อาจารย์ประเทืองศรี ขันชะลี LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เคลียร์คัตชัดเจน season 2