มองเข้าไปในตน ตอนที่ 7

มองเข้าไปในตน ตอนที่ 7มองเข้าไปในตน ตอนที่ 7
ด้วยสรีระที่บีบบังคับให้ต้องมองตรงไปข้างหน้า จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มนุษย์จะสนใจเรื่องอื่นที่อยู่รอบข้าง มากกว่าการให้ความสำคัญต่อตัวเอง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา