โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สัมภาษณ์คุณครูสุเทพ สิริกรรณะ คุณครูผู้ประสานงานโครงการเด็กดี V-STAR ประจำโรงเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และเรื่องราวการทำความดีของเหล่านักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เคลียร์คัตชัดเจน season 2