ไวรัสตับอักเสบซี

ไวรัสตับอักเสบซีไวรัสตับอักเสบซี
ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเชื้อไวรัสจะสะสมอยู่ในร่างกายและเซลล์ตับจะถูกทำลายไปทีละเซลล์ ซึ่งนับว่าไวรัสตับอักเสบซีเป็นภัยเงียบที่อันตรายต่อร่างกายของเรามาก LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทันโลกทันธรรม