สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก

สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก
วิชาสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก ว่าด้วยศาสตร์ทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก คือการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ในพระไตรปิฎกกับศาสตร์ทางโลก LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DOU for you