โรงเรียนบ้านท่าทองดำ

โรงเรียนบ้านท่าทองดำโรงเรียนบ้านท่าทองดำ
สัมภาษณ์คุณครูไพรสินธุ์ นิลรัตนไพศาล คุณครูผู้ประสานงานโครงการเด็กดี V-STAR ประจำโรงเรียนบ้านท่าทองดำ และเรื่องราวชีวิตของคุณครู LINE it!
 
Video


Home

Video

เคลียร์คัตชัดเจน season 2