พิธีถวายกองทุนยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ (วันธรรมชัย)

พิธีถวายกองทุนยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ (วันธรรมชัย)พิธีถวายกองทุนยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ (วันธรรมชัย)
ไฮไลท์ พิธีถวายกองทุนยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ วันที่ 27 ส.ค.2554 (วันธรรมชัย) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทบทวนบุญ