วัดขวัญเมือง

วัดขวัญเมืองวัดขวัญเมือง
วัดขวัญเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี วัดแห่งนี้มีอายุมากกว่า 400ปี มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถ วิหาร และภาพจิตกรรมฝาผนัง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม