มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย

มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัยมูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย
มูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ชุด ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News