กัลฯสมศรี แซ่แต้ เจ้าของ บ.ผลิตประตูรั้วเหล็กดัด

กัลฯสมศรี แซ่แต้ เจ้าของ บ.ผลิตประตูรั้วเหล็กดัดกัลฯสมศรี แซ่แต้ เจ้าของ บ.ผลิตประตูรั้วเหล็กดัด
สัมภาษณ์ กัลฯสมศรี แซ่แต้ เจ้าของ บ.ออกแบบและผลิตประตูรั้วเหล็กดัด จ.นครปฐม ผู้พลิกชีวิตสร้างความสำเร็จด้วยบุญ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สู้ต่อไป