การฝ่าฟันอุปสรรคด้วยเอคิว

การฝ่าฟันอุปสรรคด้วยเอคิวการฝ่าฟันอุปสรรคด้วยเอคิว
เอคิว คือความพยายาม หรือความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่สามารถเผชิญและเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ LINE it!
 
Video


Home

Video

ทันโลกทันธรรม