กัลฯวรรณพร ไตรเนตร หจก.วี.เอ็ม.ที เอ็นจิเนียริ่ง

กัลฯวรรณพร ไตรเนตร หจก.วี.เอ็ม.ที เอ็นจิเนียริ่งกัลฯวรรณพร ไตรเนตร หจก.วี.เอ็ม.ที เอ็นจิเนียริ่ง
สัมภาษณ์ กัลฯ วรรณพร ไตรเนตร และครอบครัว เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็ม.ที เอ็นจิเนียริ่ง ถึงเรื่องราวของบุญกฐินที่ส่งผลให้ธุรกิจดีวันดีคืน LINE it!
 
Video


Home

Video

สู้ต่อไป