วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ตอนที่ 1

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ตอนที่ 1วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ตอนที่ 1
สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรประครองศักดิ์ สติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ถึงเรื่องราวการสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ ต่างแดน LINE it!
 
Video


Home

Video

DMC variety