วัดป่าเลไลย์

วัดป่าเลไลย์วัดป่าเลไลย์
วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี เป็นวัดโบราณเก่าแก่มีอายุกว่า 650 ปี ที่ประดิษฐานพระวิหารหลวงพ่อโต มีเรือนขุนช้างหลังใหญ่สร้างด้วยไม้สัก และมุมสงบให้อาหารปลา LINE it!
 
Video


Home

Video

ไปวัดไปวา