อนาคตเศรษฐกิจโลก

อนาคตเศรษฐกิจโลกอนาคตเศรษฐกิจโลก
พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวถึงอนาคตเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศไทย และข้อคิดในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับยุคสมัย LINE it!
 
Video


Home

Video

ข้อคิด รอบตัว