โรงเรียนวัดสำราญ

โรงเรียนวัดสำราญโรงเรียนวัดสำราญ
สัมภาษณ์ ผ.อ.ปรีชา บุญอนันต์ โรงเรียนวัดสำราญ จ.ลพบุรี ซึ่งมีนโยบายการสอนนักเรียนโดยเน้นการฟื้นฟูศีลธรรมเป็นตัวหลัก และวิชาการเป็นตัวเสริม LINE it!
 
Video


Home

Video

เคลียร์คัตชัดเจน season 2