ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์
มูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 430 ชุด เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2554 LINE it!
 
Video


Home

Video

New News