คาร์บอนเครดิต ฮีโร่ช่วยโลก

คาร์บอนเครดิต ฮีโร่ช่วยโลกคาร์บอนเครดิต ฮีโร่ช่วยโลก
คาร์บอนเครดิต คือการลดก๊าซที่เป็นตัวทำให้ปฏิกิริยาเรือนกระจกต่างๆ ที่แต่ละโรงงานปล่อยออกมา ซึ่งจะถูกตีราคาเป็นเงิน ก่อนจะถูกขายเป็นเครดิตไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว LINE it!
 
Video


Home

Video

ทันโลกทันธรรม