ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา
มูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 860 ชุด เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2554 LINE it!
 
Video


Home

Video

New News