วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ตอนที่ 2

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ตอนที่ 2วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ตอนที่ 2
สัมภาษณ์ คณะนักรบกล้านักสร้างบารมี ผู้ที่มุ่งสร้างบารมีติดตามคุณครูไม่ใหญ่ไปถึงที่สุดแห่งธรรม ถึงเรื่องราวการสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ ต่างแดน LINE it!
 
Video


Home

Video

DMC variety