ทำไม่ได้จริงๆ

ทำไม่ได้จริงๆทำไม่ได้จริงๆ
ห้องน้ำเป็นสถานที่ที่ทุกคนใช้ร่วมกัน ฉะนั้นทุกคนจะต้องร่วมมือกันรักษาความสะอาดและทำความสะอาดอยุ่เสมอ เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวม LINE it!
 
Video


Home

Video

ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก