กัลฯ ดร.พีระพล เผ่าเพง ผู้นำบุญภาคนครหลวง 1

กัลฯ ดร.พีระพล เผ่าเพง ผู้นำบุญภาคนครหลวง 1กัลฯ ดร.พีระพล เผ่าเพง ผู้นำบุญภาคนครหลวง 1
สัมภาษณ์ กัลฯ ดร.พีระพล เผ่าเพง ผู้บริหารบริษัทเอกชน และ กัลฯ กมลวรรณ สว่าง คู่บุญคู่บารมี ผู้นำบุญภาคนครหลวง 1 ถึงเรื่องราวการสั่งสมบุญ และการเข้าถึงธรรมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด LINE it!
 
Video


Home

Video

สู้ต่อไป