สนุกกับพายุ

สนุกกับพายุสนุกกับพายุ
พายุ เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยกับโลกของเรา การพยากรณ์อากาศจึงมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นในตำราสงคราม การพยากรณ์อากาศจึงเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่สำคัญในปัจจุบัน LINE it!
 
Video


Home

Video

ทันโลกทันธรรม