ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พิษณุโลก

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พิษณุโลกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พิษณุโลก
มูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,300 ชุด เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2554 LINE it!
 
Video


Home

Video

New News