วัดพระธรรมกายบูโรส ตอนที่ 1

วัดพระธรรมกายบูโรส ตอนที่ 1วัดพระธรรมกายบูโรส ตอนที่ 1
สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชูชาติ อินฺทปัญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายบูโรส กิจกรรมการสั่งสมบารมี และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ ต่างแดน LINE it!
 
Video


Home

Video

DMC variety