พระสุขุมศักดิ์ จนฺทาโภ

พระสุขุมศักดิ์ จนฺทาโภพระสุขุมศักดิ์ จนฺทาโภ
พระสุขุมศักดิ์ จนฺทาโภ เรื่องราวชีวิตของท่านที่ดำเนินชีวิตด้วยความประมาทก่อนที่จะบวช และการพลิกชีวิตของท่านด้วยการบวช ติดตามรับชมได้ครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

D-Star