ดอกไม้เหล็ก

ดอกไม้เหล็กดอกไม้เหล็ก
ผู้หญิงไม่ธรรมดา Super Woman เป็นผู้นำผู้ชาย เป็นผูั้นำบริษัท ผู้นำประเทศ ก็ทำได้ แม้มีข้อจำกัดทางสรีระ แต่สำคัญที่สุดคือใจของตนเอง สตรีสามารถทำได้ ถ้าตั้งใจจริง LINE it!
 
Video


Home

Video

ข้อคิด รอบตัว