กัลฯธันยธร เกตุชมภู มาลัย มารวย

กัลฯธันยธร เกตุชมภู มาลัย มารวยกัลฯธันยธร เกตุชมภู มาลัย มารวย
สัมภาษณ์ครอบครัว กัลฯธันยธร เกตุชมภู จากอาชีพรับจ้างเย็บผ้าหันมาร้อยพวงมาลัยขาย จนรวยอย่างไม่น่าเชื่อและสามารถเป็นประธานกองฐินธรรมชัย 1 m LINE it!
 
Video


Home

Video

สู้ต่อไป