ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา
มูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอยุธยา จำนวน 1,600 ชุด เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2554 LINE it!
 
Video


Home

Video

New News