ผู้ประสานงาน 1

ผู้ประสานงาน 1ผู้ประสานงาน 1
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูสีลธรรมโลก เด็กดี V-Star มาติดตามกันครับว่า พี่ๆผู้ประสานนั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง และเรื่องราวภารกิจต่างๆ ในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก LINE it!
 
Video


Home

Video

เคลียร์คัตชัดเจน season 2