วัดสุวรรณาราม

วัดสุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม อ.บางกอกน้อย จ.ธนบุรี เดิมชื่อวัดทอง ตั้งอยุ่ริมคลองบางกอกน้อย ภายในวัดมีศาสนสถานที่น่าสนใจ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย LINE it!
 
Video


Home

Video

ไปวัดไปวา