ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี-อยุธยา

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี-อยุธยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี-อยุธยา
มูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรี-อยุธยา จำนวน 1,000 ชุด เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2554 LINE it!
 
Video


Home

Video

New News