ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทองช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง
มูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 987 ชุด เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2554 LINE it!
 
Video


Home

Video

New News