วัดพระธรรมกายบูโรส ตอนที่ 2

วัดพระธรรมกายบูโรส ตอนที่ 2วัดพระธรรมกายบูโรส ตอนที่ 2
วัดพระธรรมกายบูโรส ตอนที่ 2 สัมภาษณ์กัลฯพัชรินทร์ พัชระโสภณ ยอดนักสร้างบารมี ผู้ทำหน้าที่รวบรวมหมู่คณะตั้งแต่รุ่นริเริ่มบุกเบิกวัดพระธรรมกายบูโรส เกี่ยวกับโอกาสการสร้างบุญ การเป็นกัลยาณมิตร LINE it!
 
Video


Home

Video

DMC variety