พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 8

พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 8พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 8
พระเตมีย์ผู้แสร้งเป็นง้อย หูหนวกและเป็นใบ้ เมื่อมีพระชันษาได้ 4-6 พระชันษา ก็ต้องเจอกับบททดสอบที่ยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาหารรสเลิศ ไฟไหม้หรือแม้แต่กระทั่งพญาช้าง LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน