พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 9

พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 9พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 9
เหล่าอำมาตย์กราบบังคมทูลพระเจ้ากาสิกราช ให้ทดสอบพระเตมีย์ด้วยงู ด้วยการแสดงฟ้อนรำ และด้วยศัสตราวุธ ซึ่งผลการทดสอบพระเตมีย์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน