กีฬาเปลี่ยนเวลาชีวิต

กีฬาเปลี่ยนเวลาชีวิตกีฬาเปลี่ยนเวลาชีวิต
ปัจจุบันเป็นยุคไอทีทำให้คนในยุคปัจจุบันไม่ค่อยออกกำลังกายกัน จึงเป็นสาเหตุให้ร่างกายไม่แข็งโรคภัยก็เป็นได้ง่าย ซึ่งสุขภาพนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เราควรจะหันมาเล่นกีฬาเพื่อร่างกายของเราจะได้แข็งแรง LINE it!
 
Video


Home

Video

ข้อคิด รอบตัว