สวนพนาวัฒน์

สวนพนาวัฒน์สวนพนาวัฒน์
สวนพนาวัฒน์ ตั้งอยู่ที่ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งที่แห่งนี้เป็นสัปปายะ เหมาะในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งปี LINE it!
 
Video


Home

Video

เคลียร์คัตชัดเจน season 2