พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 12

พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 12พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 12
พระเจ้ากาสิกราช ทรงรับสั่งให้เรียกพราหมณ์โหจารย์ ที่เคยทำนายว่าพระเตมีย์จะได้ครองความเป็นใหญ่เหนือทวีปทั้งสี่มาเข้าเฝ้า และทรงตรัสว่าทำไมพระเตมีย์ถึงไม่เป็นไปตามคำทำนาย เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน