พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 13

พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 13พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 13
พราหมณ์โหจารย์คนหนึ่งเกรงกลัวจะถูกลงโทษ จึงทูลต่อพระเจ้ากาสิกราชว่าพระเตมีย์นั้นเป็นกาลกิณีและสรรหาเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนคำพูดของตน เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อติดตามได้ครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน