วัดพุทธสตอกโฮล์ม ตอนที่ 1

วัดพุทธสตอกโฮล์ม ตอนที่ 1วัดพุทธสตอกโฮล์ม ตอนที่ 1
วัดพุทธสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน สัมภาษณ์พระอาจารย์ชูชาติ อินทปัญโญ เรื่องประวัติวัดพุทธสตอกโฮล์ม กิจกรรมที่เกิดขึ้นและเรื่องราวการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีวัดพุทธสตอกโฮล์ม LINE it!
 
Video


Home

Video

DMC variety