กัลฯบำเพ็ญ นามวงษ์ ผู้นำบุญ ผู้นำรถ

กัลฯบำเพ็ญ นามวงษ์ ผู้นำบุญ ผู้นำรถกัลฯบำเพ็ญ นามวงษ์ ผู้นำบุญ ผู้นำรถ
กัลฯบำเพ็ญ นามวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีบีพี คอนสตัคชั่น จำกัด ผู้นำบุญ ผู้นำรถ เล่าถึงเส้นทางการสั่งสมบารมีพร้อมกับหมู่คณะ และบุญส่งผลให้หายจากมะเร็งและฝ่าวิกฤตชีวิตมาได้ LINE it!
 
Video


Home

Video

สู้ต่อไป