วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 2 ต.ค. 2554

วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 2 ต.ค. 2554วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 2 ต.ค. 2554
วางใจเบาๆ นิ่ง สบายๆ นึกถึงองค์พระ ดวงแก้วใสๆ หรือนึกถึงหลวงปู่ อาราธนาเบาๆ ให้ท่านประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรา LINE it!
 
Video


Home

Video

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย