วัดพระเจ้าเม็งราย

วัดพระเจ้าเม็งรายวัดพระเจ้าเม็งราย
วัดพระเจ้าเม็งราย จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1839 ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางลีลาห้ามญาติ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลายองค์ LINE it!
 
Video


Home

Video

แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม