พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 14

พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 14พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 14
พระนางจันทราเทวี ได้ทรงทราบข่าวว่าพระเจ้ากาสิกราชทรงรับสั่งให้ฝังพระเตมีย์ทั้งเป็น ก็ทรงตกพระทัยจนแทบสิ้นสติ รีบเสด็จเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้ทรงยับยั้งไว้ก่อน เหตุกาณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน