พูดดีดีนะลูก

พูดดีดีนะลูกพูดดีดีนะลูก
ไปชมสถานที่จริงที่ใช้ในการอบรมยุวกัลยาณมิตร ณ บ้านสวนรจนา จ.สระบุรี ตามไปดูกันครับว่าสถานที่จัดแคมป์นั้นจะมีธรรมชาติที่สวยงามสงบเพียงใด และปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก ตอน พูดดีดีนะลูก LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก