พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 15

พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 15พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 15
พระเตมีย์ ได้รับพระราชทานสมบัติและเข้าพิธีราชาภิเษกโดยการทูลขอของพระนางจันทราเทวี และประดับตกแต่งด้วยเครื่องทรงกษัตริย์ ขึ้นทรงบนหลังช้างพระที่นั่งให้เดินขบวนรอบพระนคร เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อ ติดตามได้ครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน